Utflyktsprogrammet

Fiby_Lennart_Nordvarg_110417_kv.jpg
Hackspettsutflykt till Fiby urskog. Foto: Karolina Vessby

Vad är utflyktsprogrammet?

I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter som sker ute i länets natur. Programmet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Biotopia. Naturskolor, kommuner, föreningar och organisationer med naturanknytning bidrar med aktiviteter. Programmet kommer ut två gånger per år, en gång på våren och en gång i början av hösten. 

Kriterier för att vara med i Utflyktsprogrammet

 • Utomhusaktiviteter med fokus på natur, friluftsliv eller miljö.
 • Öppna för alla
 • Icke kommersiellt, men det är ok att ta ut ett självkostnadspris t ex för en båttur.
 • Klara att ta emot minst 20 personer, gärna två guider.
 • Officiell parkeringsplats eller kontakt med markägaren före besöket om ni parkerar på annan plats.
 • Beredskap att ta emot deltagare med olika kunskapsnivå och rörlighet. I annat fall behöver målgrupp och kunskapskrav anges.
 • Reservplan om ordinarie guide får förhinder. 

Bidra med era aktiviteter till programmet

LÄGG IN ERA AKTIVITETER SJÄLVA!
Från och med i år kan alla som vill vara med i programmet själva lägga in sina aktiviteter i Biotopias kalender, www.biotopia.nu/kalender. Det är till stor hjälp för oss om alla lägger in sina egna aktiviteter. Men, har ni av någon anledning inte möjlighet att göra detta så skicka aktiviteterna som tidigare till: info@biotopia.nu så hjälper vi till. På samma mailadress får du inloggningsuppgifter till hemsidan.

Från Biotopias kalender plockar vi sedan ut de aktiviteter som är märkta som Utflyktsprogrammet för att sätta ihop det tryckta programmet. Vid behov kommer vi att korta ner texter. Vi kommer även välja bort aktiviteter som inte uppfyller kriterierna för Utflyktsprogrammet, men meddelar då arrangören.

Marknadsföring

Varje arrangör ansvarar för sina egna aktiviteter och för att hjälpa till att sprida information om Utflyktsprogrammet.

Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Biotopia står för att samordna, ta fram och sprida de två programmen genom att:

 • Skapa och distribuera ett tryckt program.
 • Lägga in alla aktiviteter på uppsala.com.
 • Lägga in alla aktiviteter i appen Naturtipset.
 • Tipsa om aktiviteterna på Upplandsstiftelsens och Biotopias Facebook-sidor.
 • Presentera ett urval av aktiviteter på Väntrums TV som visas på länets vårdcentraler och hos Folktandvården.
 • Marknadsföra programmet via våra hemsidor och nyhetsbrev.

Utflyktsprogrammet  2021

Vi kommer inte att trycka något utflyktsprogram för våren och sommaren 2021.

Däremot vill vi gärna att föreningar och andra organisationer som arrangerar aktiviteter ute i naturen, lägger in dessa i Biotopias kalender.

Vi kan också hjälpa till att lägga in i appen Naturkartan.

Kontakt: emelie.runfeldt@upplandsstiftelsen.se

Biotopias kalender

Naturkartan Uppsala län

Utflyktsprogrammets historia

initierades av Länsstyrelsen 2008. Syftet är att hjälpa människor runt om i länet att hitta ut i Upplands fina natur, och att väcka intresse och sprida kunskap om natur och arter. Utflyktsprogrammet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, kommuner, naturskolor, föreningar och organisationer med naturinriktning deltar.