Om Upplandsleden

Skylt med vägvisare från Upplandsleden.

Upplandsleden utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen och sköts av respektive kommun i Uppsala län: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. För frågor om leden i Stockholms län, se information till höger på sidan.

Upplandsstiftelsen och kommunernas skötselansvariga arbetar ständigt med förbättringar längs Upplandsleden, allt för att du som vandrare ska få en trevlig tur. 

Upplandsleden har byggts ut i etapper från slutet av 1970-talet och blev i huvudsak klar 1984. Den första etappen, Sunnersta-Fjällnora, invigdes 1980 och den senaste mellan Bålsta och Sånka fyra år senare. Vi arbetar nu vidare tillsammans med kommuner och markägare för att anpassa Upplandsleden till dagens friluftsliv. Vi har avtal med 200 markägare som helt kostnadsfritt upplåter en del av sin mark.

Kompletterande spänger byggs varje år och för att förbättra säkerheten ersätter vi nu successivt broar och stättor som byggdes under de tidiga anläggningsåren. Det moderna skogsbruket tvingar oss ibland att leda om stigen.

Synpunkter eller frågor ?

Om du har synpunkter eller frågor om Uplandsleden kan du kontakta oss.

E-post: info@upplandsstiftelsen.se.

Läs mer..

Information om Upplandsleden i Stockholms län


Järfälla kommun

Upplands Väsby kommun

Sigtuna kommun