Stiftelsen Gräsöfondens styrelse

Grasofondesstyrelse200910besk.jpg
Stiftelsen Gräsöfondens styrelse 2019-2022. Från vänster: Magnus Högström, Jacob Spangenberg, Håkan Marklund, Roger Jansson, Jenny Lundström, Lennart Owenius, Niklas Wahlund och Sören Bergqvist.

Gräsöfondens styrelse består av 7 ledamöter med var sin personlig suppleant som representerar lokala och regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att besluten från styrelsen blir verklighet.

Styrelse 2023-2026

Fabian Sjöberg (Östhammars kommun, M) - ordf.
Anders Kihl (Upplandsstiftelsen, KD) - vice ordf. 
Magnus Högström (LRF Börstil-Gräsö) - andre vice ordf. 
Roger Jansson (Gräsö Skärgårdsråd)
Niklas Wahlund (Gräsö hembygdsförening)
Lisa Norén (Östhammars kommun, S)
Jenny Lundström (Upplandsstiftelsen, MP)


Ersättare

Henrik Manfredsson (LRF Börstil-Gräsö)
Agnetha Petersson (Gräsö Skärgårdsråd)
Louise Westerberg (Gräsö Turism)
Lars O Holmgren (Östhammars kommun, BOA)
Anders Hedberg Magnusson (Östhammars kommun, V)
Jacob Spangenberg, (Upplandssstiftelsen, C)
Sören Bergqvist (Upplandsstiftelsen, V)

”Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta ska ske genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker."

                                                Stiftelsen Gräsöfondens ändamål (stadgarna §2)


Revisorer

Mats Sjöborg (Östhammars kn)
Knut Rexed (Upplandsstiftelsen) 

Gunnar Rydvall (Östhammars kn. ers.)
Anna Wiklund (Upplandsstiftelsen ers.)

Arbetsgruppen

Camilla Andersson (repr. Östhammars kn)
Maria Hoflin (repr. Upplandsstiftelsen)
Kristina Mattsson (repr. lokala intressen)
Kerstin Söderberg (repr. lokala intressen)

Ekonomifunktion

Kristina Mattsson