Stiftelsen Gräsöfondens styrelse

Grasofondesstyrelse200910besk.jpg
Stiftelsen Gräsöfondens styrelse. Från vänster: Magnus Högström, Jacob Spangenberg, Håkan Marklund, Roger Jansson, Jenny Lundström, Lennart Owenius, Niklas Wahlund och Sören Bergqvist. Foto: Kerstin Söderberg

Gräsöfondens styrelse består av 7 ledamöter med var sin personlig suppleant som representerar lokala och regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att besluten från styrelsen blir verklighet.

Styrelse 2019–2022

Jacob Spangenberg, ordf. (Östhammars kommun, C)
Jenny Lundström, vice ordf. (Upplandsstiftelsen, MP)
Magnus Högström, andre vice ordf. (LRF)
Lennart Owenius (Östhammars kommun, M)
Sören Bergqvist (Upplandsstiftelsen, V)
Niklas Wahlund (Gräsö Hembygdsförening)
Roger Jansson (Gräsö Skärgårdsråd)

Ersättare

Margareta Widén Berggren (Östhammars kommun, S)
Håkan Marklund (Upplandsstiftelsen, L)
Henrik Manfredsson (LRF)
Anders Kjellgren (Östhammars kommun, M)
Thomas Eriksson (Upplandsstiftelsen)
Jan Törnqvist (Gräsö Turism)
Agnetha Petersson (Gräsö Skärgårdsråd)


”Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta ska ske genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker."

                                                              Stiftelsen Gräsöfondens ändamål (stadgarna §2)


Revisorer

Mats Sjöborg (Östhammars kn)
Knut Rexed (Upplandsstiftelsen) 

Gunnar Rydvall (Östhammars kn. ers.)
Anna Wiklund (Upplandsstiftelsen ers.)

Arbetsgruppen

Camilla Andersson (repr. Östhammars kn)
Maria Hoflin (repr. Upplandsstiftelsen)
Kristina Mattsson (repr. lokala intressen)
Kerstin Söderberg (repr. lokala intressen)

Ekonomifunktion

Kristina Mattsson