Stiftelsen Gräsöfondens styrelse


Gräsöfondens styrelse består av 7 ledamöter med var sin personlig ersättare som representerar lokala och regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att besluten från styrelsen blir verklighet.

Styrelse 2023-2026

Fabian Sjöberg (Östhammars kommun, M) - ordf.
Anders Kihl (Upplandsstiftelsen, KD) - vice ordf. 
Magnus Högström (LRF Börstil-Gräsö) - andre vice ordf. 
Roger Jansson (Gräsö Skärgårdsråd)
Niklas Wahlund (Gräsö hembygdsförening)
Lisa Norén (Östhammars kommun, S)
Jenny Lundström (Upplandsstiftelsen, MP)


Ersättare

Henrik Manfredsson (LRF Börstil-Gräsö)
Agnetha Petersson (Gräsö Skärgårdsråd)
Louise Westerberg (Gräsö Turism)
Lars O Holmgren (Östhammars kommun, BOA)
Gunborg Fjellner (Östhammars kommun, V)
Jacob Spangenberg, (Upplandssstiftelsen, C)
Sören Bergqvist (Upplandsstiftelsen, V)

”Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta ska ske genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker."

                                                Stiftelsen Gräsöfondens ändamål (stadgarna §2)


Revisorer

Vakant (Östhammars kn)
Cecila Forss (Upplandsstiftelsen) 

Gunnar Rydvall (Östhammars kn. ers.)
Anders Toll (Upplandsstiftelsen ers.)

Arbetsgruppen

Camilla Andersson (repr. Östhammars kn)
Maria Hoflin (repr. Upplandsstiftelsen)
Kristina Mattsson (repr. lokala intressen)
Kerstin Söderberg (repr. lokala intressen)

Ekonomifunktion

Kristina Mattsson