Ge en gåva till Gräsöfonden

klockarboda4_AP.jpg
Foto: Anett Wass

Genom din gåva har vi möjlighet att fortsätta att göra insatser för Gräsöns natur- och kulturvärden, vilket vi bland annat gör genom att låna ut slåtterbalkar, dela ut stöd för landskapsvårdande insatser och kulturmarkspris samt informera om öns unika landskap. Alla ni som lämnar ert stöd till Gräsöfondens verksamheten  gör en ytterst värdefull insats för bibehållandet av öns natur- och kulturvärden. Du kan stödja Gräsöfondens arbete genom att ge en generell gåva, bidrag till Dan Söderbergs minnesfond, hyllningsgåva eller minnesgåva. 

Ge en generell gåva till vår verksamhet

Ge en gåva för att stödja vår verksamhet generellt. Sätt in din gåvosumma direkt på Pg 619 68 76-4 eller swisha till nummer 123 149 2198.

Ge en gåva till Dan Söderbergs minnesfond

Ge en gåva för att bidra till Dan Söderbergs minnesfond. Sätt in din gåvosumma direkt på       Pg 619 68 76-4 eller swisha till nummer 123 149 2198. Vänligen ange i meddelandefältet om gåvan avser Dan Söderbergs minnesfond då minnesfonden har en separat ekonomiredovisning.

Ge en minnesgåva

Du kan ge en gåva till Gräsöfonden för att ära minnet av en person. Fyll i nedanstående formulär, klicka på knappen skicka och sätt sedan in gåvosumman direkt på Pg 619 68 76-4 eller swisha till nummer 123 149 2198 (ange i meddelandefältet att det avser en minnesgåva samt ditt namn).

När vi tagit emot din gåva samt detta formulär får du via e-post en bekräftelse med kopia på minnesblad, samtidigt som det skickas till begravningsbyrå.

Ditt namn   
Din e-postadress   
Namn på den du vill minnas   
Info om datum och plats för begravning   
Namn på begravningsbyrå och deras kontaktuppgifter    
 
Hälsning på Minnesbladet (Denna text kommer finnas på det minnesblad vi skickar till begravningsbyrå).   
    


Ge en hyllningsgåva

Du kan hylla någon genom att ge en gåva till Gräsöfonden. Fyll i nedanstående formulär, klicka på knappen skicka och sätt sedan in gåvosumman direkt på Pg 619 68 76-4 eller swisha till nummer 123 149 2198 (ange i meddelandefältet att det avser en hyllningsgåva samt ditt namn).

När vi tagit emot din gåva samt detta formulär får du via e-post ett hyllningsblad du kan skriva ut och ge till den du vill hylla. 

Ditt namn   
Din e-postadress   
Namn på den du vill hylla   
Hälsning på Hyllningsbladet.   
    


Gräsöfondens Pg

619 68 76-4

Swisha din gåva

Du kan även Swisha din gåva till Gräsöfonden! Vårt Swish-nummer är 123 149 2198. Ange i meddelandefältet om din gåva avser vår övergripande verksamhet, Dan Söderbergs minnesfond, hyllningsgåva eller minnesgåva.