Publikationer om kulturlandskapet

Tjarblomster_tragardesgard_Lugneborgen_20070607a1_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Nyhetsbrev, rapporter och skrifter

Här finner du de flesta publikationer som producerats inom eller har koppling till projektet. De publikationer som inte går att ladda ner här kan du beställa från Upplandsstiftelsen.

 


Här är rapporter som inte går att ladda ner men som du kan beställa från oss:

2009_20 Mnemosynefjäril Östhammars kommun

2009_4 Dyngbaggar i sandiga betesmarker kring Östhammar

2008_10 Mnemosyne Parnassius mnemosyne

2007_9 Åtgärder för Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne i Östhammars kommun 2005–2007

  • Naturvärdesinventering av igenväxande hagmarker och gamla skogsbeten på Söderön, Östhammar 2002
  • Översiktlig inventering av kulturlandskapet runt Långalma, Söderön 2001
  • Djurgårdar på Söderön 2001


Skrift om projekt Roslagshagar

Vi har tagit fram en skrift om projekt Roslagshagar, som kort beskriver projektets arbete sedan starten 2001.

Ladda ner skriften här!