Publikationer om nedre Dalälven

Landskapsprojekt nedre Dalälven - Publikationer Dalälven - ctl00_cph1_mainimg
Kärrkniprot. Foto: Pär Eriksson

Artiklar

Entomologisk tidskrift, 2000. Populationsutveckling för några trädlevande skalbaggar vid nedre Dalälven

Entomologisk tidskrift 2001_122. Jämförelse av vedskalbaggefaunan på gran och björkhögstubbar

Entomologisk tidskrift, 2005_126. Marma skjutfält - en kanonlokal för insekter.

Yrfän nr 3 2016. Insektslokalen Båtforsområdet

Rapporter

Eriksson, Pär. Inventering av trädinsekter vid nedre Dalälven 1997–99. 100 s. Rapport: 2001.

 

Rapport 2001_1 RÖDLISTADE FJÄRILAR i kraftledningsgator samt ärenprisnätfjärilens Euphydras aurinia status i Uppsala län sommaren 2001

 

Entomologisk tidskrift, 2001. Jämförelse av vedskalbaggsfaunan på gran- och björkhögstubbar mellan naturrese

Rapport 2006_9 Inventering av strandmiljöer vid Dalälvens mynning efter strandsandjägare

Rapport 2007_10 Rikkärr

Rapport 2008_11 Rikkärr Älvkarleby kommun

Rapport 2009_21 Rikkärr Älvkarleby kommun

Arbetsmaterial 2010 Rikkärr Älvkarleby kommun

Rapport 2011_1 Naturinventering och skötselplan vid Untraverket, nedre Dalälven. 

Naturinventering samt förslag till skötselplan för Marma skjutfält. Upplandsstiftelsen 2010.

Rapport 2009_18 Naturmiljöer vid nedre Dalälven - delrapport 1

Rapport 2010_6 Naturmiljöer vid nedre Dalälven - delrapport 2

Rapport 2010_7 Naturmiljöer vid nedre Dalälven - delrapport 3

Rapport 2011_7 Naturmiljöer vid nedre Dalälven - delrapport 4

Rapport 2012_5 Naturmiljöer vid nedre Dalälven - delrapport 5

Rapport 2012_3 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2015, delrapport 1  (5,7)

Rapport 2013_10 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2015, delrapport 2  (2,3)

Rapport 2014_10 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2015, delrapport 3  (2,9)

Rapport 2015_6 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2015, delrapport 4  

Rapport 2016_1 Ekologisk landskapsplanering vid nedre Dalälven 1996–2015

Skrifter

Upplandsstiftelsens årsrapport 1999 - Tema Dalälven.

Fler publikationer

Under Om oss hittar du fler publikationer som producerats av Upplandsstiftelsen.

ELP Dalälven under 20 år

2016_1_ELP_Dalalven_Webb.jpg

Läs vår nya rapporten om det omfattande arbete som har genomförts vid nedre Dalälven under de senaste 20 åren!