Publikationer om kustvatten

Sikyngelnotning2011JP.JPG
Foto: Johan Persson


 


  • Här är rapporter som inte går att ladda ner men som du kan beställa från oss:
  • Persson m.fl. 1993. Kustvatten i Uppsala län 1993.
  • Wallström och Persson 1997. Grunda havsvikar i Uppsala län. Västra Öregrundsgrepen.
  • Wallström och Persson 1999. Kransalger och grunda havsvikar längs Uppsala läns kust.
  • Wallström m.fl. 2000. Miljötillstånd i grunda havsvikar. Beskrivning av vikar i regionen Uppland-Åland-sydvästra Finland samt utvärdering av inventeringsmetoder.
  • Gunnerhed 2000. Kustmynnande vattendrag i Uppsala län. Resultat från en inventering utförd 1999.

Fler publikationer

Under Om stiftelsen hittar du fler publikationer som producerats av Upplandsstiftelsen.