Dan Söderbergs minnesfond, mottagare av bidrag

DSC_0353.jpg
En vasstakskurs hölls i Söderboda i början av juli 2019 med bidrag från minnesfonden.

Minnesfonden 2019

År 2019 beslutade Gräsöfondens styrelse att bevilja stöd för bidrag till renovering av tak på en linbastu i Västerbyn. Priset delades ut till Anna-Lena Mattsson i samband med julmarknaden på Gräsö gård den 2 november.

Minnesfonden 2018

Minnesfonden ordnade en kurs i vasstaksläggning på en ängslada hos Markus Eriksson i Söderboda i början på juli 2019. Kursledare var Lars-Erik Lassegård. Vasstak var tidigare mycket vanligt på Gräsö och är ett genuint hantverk. Om man underhåller vasstaket och håller träden borta håller taket mycket länge. 

Minnesfonden 2017

Minnesfonden delade ut bidrag till deltagande i en röjsågskurs som hölls på Gräsö i juli 2018. Kursen ordnades i samverkan med Skogsstyrelsen, och kursledare var Henrik Andersson (Henriks Skogstjänster AB). Kursen hölls under 4 dagar och inkluderade examination och kurslitteratur. Alla kursdeltagarna klarade examinationen och har nu röjsågskörkort.

Minnesfonden 2016

Gräsö skola och förskola beviljades bidrag för en dag på Rävsten med lärande om odlingslandskapet och kustmiljön för elever och förskolebarn. Läs slutrapporten här.

Magnus Karlsson beviljades bidrag till att lägga vasstak på en äldre lada i Norrboda by.

DSC_0353.jpg

Deltagarna i röjsågskursen som hölls på Gräsö i juli 2018 med bidrag från minnesfonden.

 


Grasobarn_utforskar_narmiljon_slutrapport.jpg

Gräsö skola ordnade en utbildningsdag på Rävsten i maj 2017 med bidrag från minnesfonden. Att titta i lupp på trädens bark var spännande.