Övriga projekt


Mer information:

 • Rikare skärgårdslandskap
  Levande skärgård som resurs för framtiden Roslagens- och Stockholms skärgård karaktäriseras av en stor mängd öar, grunda havsområden och en flikig kustlinje. De grunda och skyddade havsvikarna utgör ...
 • Kustmynnande vattendrag
  Sammanfattning Projektets övergripande syfte är att främja rekryteringen av rovfisk. Detta kommer i stora drag göras genom restaurering av våtmarker samt åtgärda vandringshinder i kustmynnande bäckar...
 • ANIS
  Projektet syftar till att påskynda åtgärdsarbetet inom skyddade områden dels genom att identifiera ändringar som bör genomföras i reservatsföreskrifter/bevarandeplaner och dels genom att identifiera o...
 • KOMPIS
  Projekt KOMPIS Södra Bottenhavet är ett mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplanering för Hälsingland, Gästrikland och Uppland. Upplandsstiftelsen deltar som en del i detta projek...