Övriga projekt


Mer information:

 • Levande Östersjön
  Många områden som är viktiga för kustlevande fisk att vandra upp och leka i om våren har försvunnit eller kraftigt försämrats. Det är till stor del en följd av dikning och bortledningen av vatten för ...
 • Träffpunkten flyttar ut
  Ålder är inget hinder för att vara i naturen Vi mår bra av att vara ute i naturen. Men alla kan inte göra stora äventyr. Med enkla uteaktiviteter i närnatur kan vi bidra till ökat välbefinnande ho...
 • Närnatur för nyblivna föräldrar
  Upptäck naturen som finns där du bor Tillsammans med Öppna förskolorna i Uppsala kommun arbetar vi med Information om utevistelse, barnvagnspromenader i närnaturen och flerspråkiga naturvägledare
 • Omlöp vid Nedhammaren, Harg
  Upplandsstiftelsen har beviljats LOVA-bidrag för att anlägga ett omlöp så att fiska kan passera ett gammalt dämme i Hargsån. Hargsån har varit stängd för fiskvandring sedan 1600-talet. Ån är e...
 • Närnatur för nyblivna föräldrar
  Målsättningen är att skapa en trygghet i naturen för att ge nyblivna föräldrar möjlighet attupptäcka ett ”grönt vardagsrum” men också att skapa möten över kulturgränser. Målgruppen är familjer som b...