Övriga projekt


Mer information:

  • Levande Östersjön
    Många områden som är viktiga för kustlevande fisk att vandra upp och leka i om våren har försvunnit eller kraftigt försämrats. Det är till stor del en följd av dikning och bortledningen av vatten för ...
  • Träffpunkten flyttar ut
    Ålder är inget hinder för att vara i naturen Vi mår bra av att vara ute i naturen. Men alla kan inte göra stora äventyr. Med enkla uteaktiviteter i närnatur kan vi bidra till ökat välbefinnande ho...
  • Närnatur för nyblivna föräldrar
    Upptäck naturen som finns där du bor Tillsammans med Öppna förskolorna i Uppsala kommun arbetar vi med Information om utevistelse, barnvagnspromenader i närnaturen och flerspråkiga naturvägledare