LONA projekt

FriluftsdagHammarskog_oppnaForskolan_2017_KV.jpg
Projektsamverkan kan bland annat skapa mötesplatser i närnaturen där både barn och vuxna med olika typer av bakgrund trivs. Foto: Åsa Sjögren


Via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang samt göra naturen mer tillgänglig för människor. Upplandsstiftelsen har varit engagerad i en mängd olika LONA projekt de senaste 10 åren, där vi gått in som medfinansiär och/eller aktiv part i projektet. Här finner ni de LONA projekt som vi just nu är engagerade i.


Mer information:

 • Öppna förskolan flyttar ut
  Sammanfattning Tillsammans med de öppna förskolorna på Treklangens familjecentral, Treklangen och Kristallen vill vi bygga upp en pilotverksamhet utomhus. Vi vill skapa en mötesplats i Gottsundas när...
 • Upplandsleden Knyt ihop säcken i Heby kommun
  Sammanfattning Projektet syftar till att knyta ihop Upplandsleden i Heby kommun genom att anlägga två nya etapper mellan Siggefora i söder och Tärnsjö i norr. Projektet utgör en del av en långsiktig ...
 • Björns skärgård
  Sammanfattning Genom projektet vill vi restaurera utvalda delar av skärgårdens naturmiljöer samt tillgängliggöra området för allmänheten genom etablering av uppmärkta stigar, rastplatser och infor...
 • Tillgänglig information om naturen
  Sammanfattning Upplandsstiftelsen och uppsala kommun vill tillsammans med Biotopia utveckla och producera information om tillgänglighet och praktiska förutsättningar i utvalda naturområden. Målgru...
 • Ledskärs hamn
  Sammanfattning: Ledskär är en av Sveriges viktigaste fågellokaler. Genom projektet vill vi skapa en mötesplats där alla kan ta del av fågellivet. Detta ska göras genom att anlägga en mindre fågelp...

LONA_logo.JPG