Roslagsfisk

Övriga projekt - Roslagsfisk - ctl00_cph1_mainimg
Gädda. Foto: Johan Persson

Sammanfattning

Syftet med projektet är att förstärka fiskrekryteringen vid kusten. Genom inventeringar av värdefulla lek- och uppväxtområden för fisk skapar vi underlag för en bra förvaltning av kustfisken. Ambitionen är att freda de viktigaste områdena och göra biotopvårdande åtgärder. Läs vidare om vattenvård vid kusten här:

 

Projektperiod

Projektet drivs vidare under 2013 i Upplandsstiftelsens egen regi.

 

Finansiering

Upplandsstiftelsen

 

Parter

Upplandsstiftelsen och Hydrophyta Ekologikonsult

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Johan Persson och Tomas Loreth