Naturbetesprojekt under 20 år - uppföljning

Betesdjur_Langalma_20070924a_skarm_GA.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Under 20 års tid har Världsnaturfonden WWF arbetat med projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött  i Sverige, baktikum och Ryssland, vars mål har varit att sprida kunskap om och öka användadet av de svenka naturbetesmarkerna. Stora arealer naturbetesmarker har under dessa år restaurerats och åter tagits i bruk, vilket har bidragit till bättre ekonomi för de som brukar markerna samtidgt som den biologiska mångfalden har gynnats.


Under 2014 har Upplandsstiftelsen fått i uppdrag att följa upp och sammanställa detta arbete i en rapport.

Syftet med rapporten är bland annat att få en uppfattning om arbetsmetoden samt det långsiktiga resultatet, vara underlag för samtal och samarbeten om jordbrukspolitik och ersättningsfrågor inom CAP, samt visa på en bra modell för naturvårdsarbete och därmed fungera som underlag för nya projekt både inom Sverige och i länderna runt Östersjön.


Projektperiod

2014

 

Finansiering

WWF

 

Parter

WWF och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Hela länet

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin


Läs mer

Läs mer om WWFs naturbetesprojekt

 wwf2.jpg