Fiskevårdsplan för Uppsala län

Övriga projekt - Fiskevårdsplan Uppsala län - ctl00_cph1_mainimg
Abborre. Foto: Johan Persson

Det finns ett stort behov av en ny fiskevårdsplan för Uppsala län som stöd för åtgärder som gynnar och stärker fiskpopulationerna. Upplandsstiftelsen har därför sökt och blivit beviljad fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen för framtagande av en ny, åtgärdsinriktad, fiskevårdsplan över Uppsala läns sjöar, vattendrag och kustzon. Arbetet pågår under 2014. 

 

Projektperiod

2014

 

Finansiering

Länsstyrelsen i Uppsala län

 

Parter

Upplandsstiftelsen 

 

Del av län det berör

Hela länet

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Johan Persson


 LansttyrelsenUppsala.jpg