Vadarbiotoper vid Trunsta träsk

LONA - Vadarbiotoper vid Trunsta träsk - ctl00_cph1_mainimg
Vadarbiotopen ska skapas nedanför tornet längs utloppet från Trunsta träsk. Foto: Jan Lundqvist

Sammanfattning
Projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden och förstärka upplevelsevärdet i den tätortsnära naturen i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Syftet ska nås genom att återskapa ca 2 ha vadarbiotoper och ca 3 ha öppen vattenyta med ömosaik.

Projektet bygger på lokalt initiativ och genomförs i bred samverkan. Trunstagruppen driver projektet i samverkan med övriga parter.

Projektperiod
2014–2016

Finansiering
LONA, Trunstagruppen, Alsike Fastigheter AB, Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen

Parter
Trunstagruppen, Knivsta kommun, Alsike Fatsigheter AB, Upplandsstiftelsen och djurhållare i området.

Del av län det berör
Knivsta kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Martin Amcoff

 

LONA_logo.JPG