Ingvars gåvoskog

skog_AP.JPG

Syftet med projektet är att långsiktigt skydda en gammal tallskog och samtidigt göra området till ett känt besökmål. Syftet ska nås genom att inventera området, ta fram en skötselplan för ett blivande naturreservat samt ta fram information om området.


Läs mer om Ingavars gåvoskog

Projektperiod

2014

 

Finansiering

LONA, Heby kommun och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Heby kommun och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Heby kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Gillis Aronsson

LONA_logo.JPG


 Läs mer om LONA