Filmspången med fågeltorn


Sammanfattning

Projektet syftar till att återskapa en del av Filmspången samt uppbyggnad av ett nytt fågeltorn för ökad attraktionskraft på Upplandsleden.

 

Projektperiod

2010-2011

 

Finansiering

LONA, Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun

 

Parter

Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och Films Sportklubb

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Martin Amcoff

 

Läs mer om LONA

Läs mer..