Lövrika landskap i Uppsala län

skuggad_ek_lanna.jpg
Mitt bland de andra träden i Länna står en ek som skuggas för mycket för att kunna växa till sig. Genom att hugga fritt runt omkring så får eken plats att utvecklas.

Projektet är en satsning på svensk biologisk mångfald. Det ska öka andelen lövskog i områdena Vällen i Östhammars kommun och Länna i Uppsala kommun. De förändringar som kommer ske i naturen i de här områdena kommer i förlängningen att gynna hotade arter av både insekter, mossor, lavar och svampar. Exempel på vad Upplandsstiftelsen gör i projektet:

  • Frihugger grova lövträd
  • Planerar för nya träd som efterträdare till grova lövträd
  • Tar bort planterad gran i lövrika blandskogar
  • Återväter våtmarker
  • Höjer sänkta sjöar
  • Restaurerar betesmarker
  • Gör i ordning stigar och skyltar
  • Tar fram långsiktiga planer för mer lövträd i dessa skogar


Projektperiod
2022 till 2024

Finansiär
WWF

Samarbetspartners
Billerud (Vällen) och Holmen (Länna)

Kontakt på Upplandsstiftelsen
Cajsa Björkén

WWF-Upplandsstiftelsen_1.png