Etapper

UL_oversikt.jpg
Översiktskarta över Upplandsledens etappindelning

Tre avsnitt

Upplandsleden är 50 mil lång och uppdelad på fyra avsnitt.

Östra delen startar  i Uppsala eller Knivsta, och slutar i norr med anslutning till Gästrikeleden. Den drygt 25 mil långa sträckan bjuder på vandring genom det öppna kulturlandskapet och genom de norduppländska skogarna. Du passerar bruksorter och vackert belägna rastplatser.

Västra delen går från Siggeforasjön, via Enköping till Härjarö vid Mälaren. Det blir 11 lättvandrade mil genom det syduppländska, öppna landskapet.
I väster finns även en två mil lång sträcka av leden mellan Skekarsbo och Östa naturreservat, nära Tärnsjö. Från Skekarsbo utgår en anslutning till Gästrikeleden, via Färnebofjärdens nationalpark. 

Mellanleden börjar vid Bålsta tågstation och går nära Mälaren,  ut till Skokloster slott på Skohalvön.                                                           

Nytt lager...

Etappindelningen

Här håller vi på att lägga in ny information om de olika etapperna och rundslingorna. 

Vi hoppas att du hittar den information du söker. Har du frågor, hör av dig till: anders.olander@upplandsstiftelsen.se

Ladda ner information

Översiktskarta

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan 

Naturkartan Upplandsleden, app/hemsida

På Naturkartan.se hittar du kartor och information om Upplandsleden. Naturkartan finns också som app.

Du kan antingen att titta på hela Naturkartan, eller bara Upplandleden, både vad gäller app och websida..