Välkommen ut på Upplandsleden

Skylt som hälsar välkommen ut på Upplandsleden, vandrare på stig.

I år fyller Upplandsleden 40 år! Det uppmärksammar vi på olika sätt under året, läs mer på vår jubileumssida: Upplandsleden 40 år 2020.

Om Upplandsleden
Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lättsamt och avstressande sätt. Orange markeringar på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland.

På väg ut? Se även Naturkartan.se
På denna hemsida finns en överblick över ledens etapper och slingor.
På Naturkartan.se finns
 utförligare etappbeskrivningar och mer om aktuell service längs leden, inkl. tillgång till färskvatten för varje etapp. Naturkartan finns också som app.

Naturkartan.se/upplandsleden 

Aktuellt på leden

Många ute i naturen
Många tar chansen att vara ute i naturen och uppleva våren just nu. Det är väldigt bra, men innebär också att alla måste visa hänsyn. Vi uppmanar dig att följa de allmänna rekommendationerna som finns med hänsyn till coronautbrottet även i naturen. 

Tänk också på att ha hunden kopplad, följa parkeringsanvisningar och att ta med dina sopor hem. Ta med egen tvål och handsprit ut då det kan saknas i vissa utedass.

Varmt välkommen!

Ny Upplandsled i Heby kommun
Just nu jobbar vi för fullt med en ny dragning av Upplandsleden genom Heby kommun. Leden kommer att ansluta den befintliga Upplandaleden vid Siggeforasjön och därifrån gå via Huddunge upp till Ingbo källor. 

Just nu är den nya leden snitslad med orangefärgade snitslar från Ingbo källor och söder ut till Mårtsbo vid väg 56. Några kortare avsnitt har röda snitslar. Du är varmt välkommen att redan nu provgå den här sträckan. Men, observera att den inte är lika väl märkt som övriga leden. Större delen går på befintliga stigar eller mindre vägar, men längs vissa avsnitt behöver det först bildas en stig och där kan leden fortfarande vara svårframkomlig.

Nya skyltar och vägvisare
Under 2020 pågåer ett omfattande arbete med att byta ut många av de vägvisare och informationsskyltar som finns ute längs leden. 

Upplandsleden i Stockholms län

Upplandsstiftelsen förvaltar den del av leden som ligger i Uppsala län.

Information om leden i Stockholms län

Vandra även Vikingaleden!

Vikingaleden, som är en del av S:t Olavs-leden, kopplar ihop Upplandsleden med Roslagsleden, från Grisslehamn i öster till Gimo i väster.

Läs om Vikingaleden på PaxWalk.com


 logga_Upplandleden_40_ar_2020.jpg

Upplandsleden fyller 40 år 2020!

Läs om hur vi firar med jubileumsprogram, turtips och annat!

Upplandsleden 40 år 2020

Kartor och bok

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden, skala 1:50000täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Turförslag

För att hjälpa med tips på bra sträckor,  har vi satt ihop några olika förslag på dagsturer, tvådagarsturer och familjeturer. 
Våra turförslag

Vandringspass
Ladda ner vandringspass för Upplandsledens etapper och slingor

Synpunkter eller frågor?

Om du har synpunkter eller frågor om Upplandsleden kan du kontakta Anders Olander, ansvarig för ledens förvaltning:

Telefon: 070-611 60 70
E-post: 
anders.olander@upplandsstiftelsen.se

Upplandsstiftelsen är huvudman för Upplandsleden. Leden sköts av respektive kommuner i samverkan med föreningar och entreprenörer.