Välkommen ut på Upplandsleden

311_skylt2_SA.jpg

Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lättsamt och avstressande sätt. Orange markeringar på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland.

På väg ut? Se även Naturkartan.se
På denna hemsida finns en överblick över ledens etapper och slingor. På Naturkartan.se finns utförligare etappbeskrivningar och mer om aktuell service längs leden, inkl. tillgång till färskvatten för varje etapp. Naturkartan finns också som app.

Naturkartan.se/upplandsleden 

Aktuellt på leden

Stormen Alfridas framfart i januari 2019 har skapat stora problem för markägare och vandrare i östra Uppland. Röjningsarbete pågår fortfarande. Berörda etapper av leden är nr 7-10. Vi rekommenderar för närvarande ej vandring på denna del av leden. 

Upplandsleden i Stockholms län

Upplandsstiftelsen förvaltar den del av leden som ligger i Uppsala län.

Information om leden i Stockholms län

Vandra även Vikingaleden!

Vikingaleden, som är en del av S:t Olavs-leden, kopplar ihop Upplandsleden med Roslagsleden, från Grisslehamn i öster till Gimo i väster.

Läs om Vikingaleden på PaxWalk.com


 logga_Upplandleden_40_ar_2020.jpg

Upplandsleden fyller 40 år 2020!

Läs om hur vi firar med jubileumsprogram, turtips och annat!

Upplandsleden 40 år 2020

Kartor och bok

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden, skala 1:50000täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Turförslag

För att hjälpa med tips på bra sträckor,  har vi satt ihop några olika förslag på dagsturer, tvådagarsturer och familjeturer. 
Våra turförslag

Synpunkter eller frågor?

Om du har synpunkter eller frågor om Upplandsleden kan du kontakta Anders Olander, ansvarig för ledens förvaltning:

Telefon: 070-611 60 70
E-post: 
anders.olander@upplandsstiftelsen.se

Upplandsstiftelsen är huvudman för Upplandsleden. Leden sköts av respektive kommuner i samverkan med föreningar och entreprenörer.