Välkommen ut på Upplandsleden

311_skylt2_SA.jpg

Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lättsamt och avstressande sätt. Orange markeringar på träd och stolpar  visar dig vägen genom Uppland.

Utförligare etappbeskrivningar i Naturkartan

Naturkartan.se/upplandsleden finns utförligare etappbeskrivningar och mer om aktuell service längs leden. Tillgång till färskvatten för varje etapp kommer att läggas ut där under oktober 2019. Naturkartan finns också som app.

Aktuellt på leden

Stormen Alfridas framfart i januari 2019 har skapat stora problem för markägare och vandrare i östra Uppland. Röjningsarbete pågår fortfarande. Berörda etapper av leden är nr 6-10. Vi rekommenderar för närvarande ej vandring på denna del av leden. 

Upplandsleden i Stockholms län

Upplandsstiftelsen förvaltar den del av leden som ligger i Uppsala län.
Information om leden i Stockholms län

Vandra även Vikingaleden!

Vikingaleden, som är en del av S:t Olavs-leden,  kopplar ihop Upplandsleden med Roslagsleden, från Grisslehamn i öster till Gimo i väster.
Läs om Vikingaleden på PaxWalk.com


UL_logo_PMS_text.jpg


Kartor och bok

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden, skala 1:50000täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem av oss.

Turförslag

För att hjälpa med tips på bra sträckor,  har vi satt ihop några olika förslag på dagsturer, tvådagarsturer och familjeturer. 
Våra turförslag

Synpunkter eller frågor?

Om du har synpunkter eller frågor om Upplandsleden kan du kontakta Anders Olander som är huvudansvarig för ledens förvaltning:

Telefon: 070-611 60 70
E-post: 
anders.olander@upplandsstiftelsen.se