Hyttö naturskola

Länets naturskolor - Hyttö naturskola - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Stina Lindblad

Hyttö naturskola har sedan 2004 varit en resurs för skolor och förskolor i Älvkarleby kommun. Hyttö naturskola har med hjälp av utomhuspedagogik stött undervisningen i naturvetenskap, teknik, matematik och miljökunskap. Hyttö naturskola har kontinuerligt fortbildat pedagogisk personal.


Hyttö naturskola har drivits av kommunen. Sedan 2013 ligger verksamheten på is.Läs mer om naturskola i hela landet på Naturskoleföreningens hemsida www.naturskola.se