Pilsbo


Pilsbo friluftsområde ligger vid Mälaren mitt emot Skokloster. Området domineras av sjöstranden och stora öppna gräsytor. Avstånd till Uppsala 27 km, Märsta 21 km, Knivsta 13 km och Sigtuna 12 km.

För vem

Området är lämpligt för lägerskoleverksamhet med inriktning på friluftsliv där ni inte ställer stora krav på förläggning utan vill vara ute under enkla former.

Vad ni kan göra

Stora ytor finns för lek och spel, även inomhus. Ni kan bada, fiska och vandra i den kringliggande skogen. Grillplatser finns iordningställda. Har ni tillgång till båt kan Skokloster lätt besökas.

Boende

Inomhus: På golv i lekhall.

Ute: I tält.

Sommarvattenledning och torrtoalett. 

Mat

Enbart självhushåll. En storstuga med kök kan bokas. 

Utrustning/anordningar/material

Lekhall för inomhusaktiviteter. Grillplatser. Fotbolls- och brännbollsplan. Folder över området med en liten karta. 

Huvudman

Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun

Telefon: 018-727 40 00

Driftsansvarig

Uppsala kommun ToS

018-727 40 45

Bokning och information

Uppsala kommun UTS
Föreningsservice

Tel. 018-727 13 90
E-post

Länk till webb-bokning

Boka långt i förväg, efterfrågan är stor.

Resa hit

Egen bil eller förhyrd transport. Buss 183 till hållplats Skråmsta, därefter 4 km promenad till Pilsbo. Förbeställ om många skall åka!