Kanotled

Paddla på Tämnarån

Tämnarån är drygt 50 km lång och en stor del av den går att paddla. Välkommen ut!

Om Tämnaråns kanotled

Tämnarån från sjön Tämnaren till havet vid Karlholm är drygt 50 km lång. Större delen går att paddla, men mängden växtlighet och vattendjupet varierar mycket under året. Det är lättast att paddla på våren eller försommaren när det är minst växtlighet.

På flera platser måste du lyfta förbi hinder som dammluckor eller forspartier. Bryggor underlättar att komma i och ur ån. Skyltar med kanottransportsymbol visar vägen till nästa iläggningsplats.

Alla bryggor som tillhör kanotleden är tydligt märkta med en skylt.

Kanotleden förvaltas av Upplandsstiftelsen. Tierps kommun ansvarar för skötseln som utförs av ideella föreningar.

Mer information

Vill du veta mer om de olika etapperna så hittar du detaljerad information och kartor i Appen Naturkartan eller på naturkartan.se/uppsalalan

Tänk på

– Visa hänsyn mot växt- och djurliv, markägare och andra människor.

– Håll avstånd till fåglarna, särskilt under vår och försommar då de har ägg och ungar.

– Längs kanotleden finns ingen som städar, stoppa ditt skräp i en påse och ta med hem.

Strömsberg_Brygga

Strömsbergs bruk