Kanotled

Paddla på Kolarmoraån

Kolarmoraåns kanotled bjuder mestadels på lummig och skyddad å-paddling. I sjön Vällen kan det dock vara lite vågor om det blåser. Välkommen ut!

Om Kolarmoraåns kanotled

Kolarmoraån börjar i sjön Vällen och går ner till Bysjön. Både sjöarna och ån är omgivna av vildmark och här finns flera naturreservat. Hela området är glest bebyggt och bjuder på täta granskogar med många ädla lövträd. Kanotleden är 18 km lång.

Sjön Vällen kan vara lite utsatt med vågor, men i Kolarmoraån möter dig en lummig, skyddad å-paddling. Just nu finns en hel del bäver i ån vilket medför att det kan ligga fällda träd över ån.

Två bra startpunkter är Måviksbadet och Vällenbadet i sjön Vällen. Dessa är säkrare än iläggsplatsen längs Hallstaviksvägen. Avfart till Måviksbadet finns längs Hallstaviksvägen alldeles väster om broarna över sjön. Vällenbadet nås från vägen mellan Gimo och Bladåker, skyltning mot badet alldeles norr om Fornbro.

Inloppet till Kolarmoraån ligger på Vällens östra kant några km norr om bron. Vällenbadet ligger norr om inloppet, medan Måviksbadet ligger söder om. Infarten är skyltad men du kan få leta lite innan du hittar den. Drygt 100 meter från mynningen ligger en trevlig rastplats, med vindskydd i anslutning till ett dämme. Över dämmet, som är lätt att lyfta förbi, passerar vandrare på Upplandsleden.

Härifrån slingrar ån genom skogen, förbi Kolarmora by och vidare till Aspdalssjön. På vänstra (norra) stranden, inte långt från vägen, finns vindskydd och toa.

I eller nära sjöarna som följer häckar fiskgjuse och storlom så det är bra att vara försiktig eller helt undvika att gå i land nära boplats.

Mer information och karta

Mer information och karta över Kolarmoraån finns i Naturkartan.

Hitta hit

Drygt fyra mil nordost om Uppsala ligger sjön Vällen.

Har du upptäckt något som behöver åtgärdas?

Uppsala kommun står för skötsel och tillsyn av kanotleden. Om du upptäcker något som behöver åtgärdas, t ex att det ligger träd tvärs över ån, vill vi gärna att du hör av dig till Uppsala kommuns felanmälan

Länk till kommunens felanmälan

Kolarmora5