Kanotled

Paddla på Fyrisån

En 16 kilometer lång kanotled genom jordbrukslandskapet.

Om Fyrisåns kanotled

Aktuellt

Vi jobbar just nu med ett projekt att rusta Fyrisåns kanotled. Det ska bli ett antal bryggor som underlättar att komma i och ur ån samt bättre skyltning och information om rastplatser och lyft mm. För närvarande finns i stort sett ingen skyltning ute längs kanotleden.

Om leden

Fyrisåns kanotled sträcker sig mellan Vattholma och Storvad.

Kanotleden börjar nedanför dammen i Vattholma. Efter en knapp kilometers paddling når du inflödet från Vendelån och då ökar vattenmängden. Ån ringlar sedan ut i det öppna landskapet ner mot Storvreta. Detta område är på våren, från snösmältningen till slutet av april, rastplats för stora mängder svanar, gäss och änder.

Du kan också starta vid Storvretabadet, där det annars är fint att ta en rast. Här finns en torrtoalett.

Vid Ekebydammen finns ett bra upptag på höger sida och flera lämpliga ilägg nedströms.

Paddelleden slutar vid Storvadsbadet, nära Gamla Uppsala.

Vattenståndet i ån varierar under säsongen. Vanligtvis är det mer vatten på våren. På sensommaren kan vattenståndet ibland vara lågt och det kan finnas mycket växtlighet i vattnet som försvårar framkomligheten. Vi rekommenderar att du själv tar reda på hur framkomligheten ser ut innan du ger dig ut på din paddling.

Hitta hit

Kanotleden börjar i Vattholma, ca två mil norr om Uppsala och slutar vid Storvadsbadet nära Gamla Uppsala.

I Vattholma kan du lägga i kanoter vid södra änden av dammen. På östra sidan finns en mindre parkering och härifrån är det ca 75 m till ilägget, 50 m nedanför dämmet. OBS att det är en brant sluttning för att komma ner till ån.

Det går också bra att lägga i kanoter vid Storvretabadet.

Unknown-1