Ny art varje vecka!

Vintertagging.jpg
Foto: Anders Lindholm

Vi vill sätta fokus på vår biologiska mångfald och berätta om hur vi arbetar för att värna den i länet. Därför presenterar vi en ny art varje vecka hela året 2022!

Följ med på en upptäcktsfärd bland såväl vanliga som ovanliga och hotade arter - och dela gärna dina egna bilder och upplevelser av arterna med #veckansart2022 och @upplandsstiftelsen

Veckans art:

#1 Utter

#2 Vitryggig hackspett

#3 Vintertagging

#4 Tallbit

#5 Vildsvin

#6 Tall

#7 Skräntärna

#8 Barkkvastmossa

#9Bäver

#10 Bibagge

#11 Knappnålslavar

#12Bombmurkla

#13 Sälg

#14 Cinnoberbagge

#15 Mosippa

#16 Asp

#17 Backsippa

#18 Gädda

#19 Huggorm

#20 Ortolansparv

#21 Gölgroda

#22 Granbarkborre

#23 Mnemosynefjäril

#24 Svart skogssnigel

#25 Blomsterlupin

#26 Klöversobermal

#27 Blodigel

#28 Storspigg

#29 Kransalg

Asp_3.jpg