Roslagshagar

GrindRoslagshagar_AW.JPG
Foto: Anett Wass

I Upplandskustens karga och småskaliga landskap måste brukare vara påhittiga, engagerade, samarbeta med andra, och vara mångsysslare för att kunna försörja sig på heltid. Projekt Roslagshagar finns till för att underlätta för dessa brukare och andra som är intresserade av att vårda landskapet. Projektet bygger på ett gott samarbete med mark- och djurägare, samt med andra berörda organisationer, kommuner och myndigheter. Hållnäshagar ingår i Projekt Roslagshagar och omfattar den del av Roslagshagar som ligger på Hållnäshalvön.

Roslagshagar är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF som som har pågått sedan år 2001.

Se WWFs film om naturbetesmarker. Filmen beskriver Sveriges mest artrika marker som behöver betas för att behålla sitt rika växt- och djurliv. En rapport finns även som ni finner under publikationer.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

Betesmarker Gräsö

Just nu samarbetar Upplandsstiftelsen med Gräsö Kött AB, djur- och markägare på Gräsö för att få mer betesdjur till igenväxande hagar på ön. Målet är att bevara det vackra kulturlandskapet och den rikedom av arter som finns på ön. Läs mer här.

Vill Du ha betesdjur till dina hagar, eller kan arrendera ut åkermark/vall, kontakta Maria Hoflin

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat närings-läckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt
Maria Hoflin eller Tomas Remén Loreth

Rådgivning och stängselmaterial

Har ni funderingar kring restaurering och skötsel av hagar och ängar. Vi kan komma på ett gratis rådgivningsbesök och titta på det aktuella området. Även i år kommer det finns möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för hagmarker med höga naturvärden. Från och med 2017 är bidraget 15 kr/meter för elstängsel och 25 kr/meter för fårstängsel.

Utlåning av utrustning

Behöver du låna en djurtransportkärra, bergborr eller slåtterbalk? Vi har detta för utlåning. Läs mer här för kontaktuppgifter och placering.

Läs mer i våra publikationer

Under publikationer i menyn till vänster finner du skrifter, rapporter och skötselråd producerade inom arbetet med Roslagshagar.

Vill du ha Roslagshagars nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att fylla i din e-postadress nedan.