Roslagshagar

GrindRoslagshagar_AW.JPG
Foto: Anett Wass

I Upplandskustens karga och småskaliga landskap måste lantbrukare vara påhittiga, engagerade, samarbeta med andra, och vara mångsysslare för att kunna försörja sig på heltid. Projekt Roslagshagar finns till för att underlätta för lantbrukare och andra som är intresserade av att vårda landskapet. Projektet bygger på ett gott samarbete med mark- och djurägare, samt med andra berörda organisationer, kommuner och myndigheter. Hållnäshagar ingår i Projekt Roslagshagar och omfattar den del av Roslagshagar som ligger på Hållnäshalvön.

Roslagshagar har ett nära samarbete med Världsnaturfonden WWF som finansierar stora delar av restaurering av naturbetesmarker.

Se WWFs film om naturbetesmarker. Filmen beskriver Sveriges mest artrika marker som behöver betas för att behålla sitt rika växt- och djurliv. En rapport finns även som ni finner under publikationer.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

Rådgivning och stängselmaterial

Har ni funderingar kring restaurering och skötsel av hagar och ängar. Vi kan komma på ett gratis rådgivningsbesök och titta på det aktuella området. Det finns även möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för hagmarker med höga naturvärden. Bidraget är på 20 kr/meter för elstängsel och 30 kr/meter för fårstängsel.

Betesmarker på Gräsö

Gräsöfonden kan ge bidrag till stängsling eller andra åtgärder som bidrar till att fler betesmarker sköts. Läs mer här.

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat närings-läckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt
Maria Hoflin eller Tomas Remén Loreth

Utlåning av utrustning

Behöver du låna en djurtransportkärra, bergborr eller slåtterbalk? Vi har detta för utlåning. Läs mer här för kontaktuppgifter och placering.

Läs mer i våra publikationer

Under publikationer i menyn till vänster finner du skrifter, rapporter och skötselråd producerade inom arbetet med Roslagshagar.

Vill du ha Roslagshagars nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att fylla i din e-postadress nedan.