Östhammarsfjärden

Övriga projekt - Östhammarsfjärden - ctl00_cph1_mainimg

Sammanfattning

Östhammarsfjärdarna har dålig vattenkvalitet vilket medför att vattnet är kraftigt grumligt. Vattenmyndigheten har pekat ut fjärdarna som mycket angelägna att åtgärda. Vi försöker förbättra vattenkvaliteten i de övergödda fjärdarna genom reduktionsfiske av vitfisk. Andra projekt pågår

parallellt för att förbättra situationen.

 

Projektperiod

2010-2011, möjligen med förlängning till 2012.

 

Finansiering

LOVA, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen

 

Parter

LOVA, Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsutveckling AB (SKUTAB)

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Projektledare

Olof Sandström, SKUTAB, 0173-500 33

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Johan Persson och Tomas Loreth

 

Läs mer om LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt.