Utflyktsprogrammet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu porttitor leo. Aenean elementum tempus auctor. Duis dictum nisi sit amet orci semper, sed finibus nunc ultrices.

Vad är utflyktsprogrammet?

I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter som sker ute i länets natur. Programmet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Biotopia. Naturskolor, kommuner, föreningar och organisationer med naturanknytning bidrar med aktiviteter.

Årets program är trycks och distribueras i slutet av mars.

Ladda ner Utflyktsprogrammet 2023!

Kriterier för att vara med i Utflyktsprogrammet

  • Utomhusaktiviteter med fokus på natur, friluftsliv eller miljö.
  • Öppna för alla.
  • Icke kommersiellt, men det är ok att ta ut ett självkostnadspris t ex för en båttur.
  • Klara att ta emot minst 20 personer, gärna två guider.
  • Officiell parkeringsplats eller kontakt med markägaren före besöket om ni parkerar på annan plats.
  • Beredskap att ta emot deltagare med olika kunskapsnivå och rörlighet. I annat fall behöver målgrupp och kunskapskrav anges.
  • Reservplan om ordinarie guide får förhinder.

Bidra med era aktiviteter till programmet

För att komma med i programmet lägger ni själva in era aktiviteter i Biotopias kalender.

Det är till stor hjälp för oss om alla lägger in sina egna aktiviteter. Men, har ni av någon anledning inte möjlighet att göra detta så skicka aktiviteterna emelie.runfeldt@upplandsstiftelsen.se så hjälper vi till. På samma mailadress får du inloggningsuppgifter till hemsidan.

Från Biotopias kalender plockar vi sedan ut de aktiviteter som är märkta som Utflyktsprogrammet för att sätta ihop det tryckta programmet. Vid behov kommer vi att korta ner texter. Vi kommer även välja bort aktiviteter som inte uppfyller kriterierna för Utflyktsprogrammet, men meddelar då arrangören.

Senast den 28/2 behöver du ha lagt in aktiviteterna i Biotopias kalender för att de ska komma med i det tryckta programmet.

Marknadsföring

Varje arrangör ansvarar för sina egna aktiviteter och för att hjälpa till att sprida information om Utflyktsprogrammet.

Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Biotopia står för att samordna, ta fram och sprida programmet genom att:

  • Skapa och distribuera ett tryckt program.
  • Lägga in alla aktiviteter i Biotopias digitala kalender och i appen/webbplatsen Naturkartan Uppsala län.
  • Marknadsföra programmet via våra hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier.

Utflyktsprogrammets historia

Utflyktsprogrammet initierades av Länsstyrelsen 2008. Syftet är att hjälpa människor runt om i länet att hitta ut i Upplands fina natur, och att väcka intresse och sprida kunskap om natur och arter. Utflyktsprogrammet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, kommuner, naturskolor, föreningar och organisationer med naturinriktning deltar.

3b639b26c3be8d887c63bd130f0c1014_0e9247866b2664b2ac27e237a4225222