Uteverksamhet för seniorer

P1133205.JPG

Jobbar du inom äldreomsorg och vill ha mer natur i er verksamhet?

Vi hjälper till - både att komma igång och fortsätta med verksamhet!

Med inspirationsträffar, utbildning, handledning och möjlighet att låna material, skapar vi förutsättningar för att er verksamhet ska kunna ha regelbundan enkla uteaktiviteter i egen regi.

Så här går det till:

1. Inspirationsträff
Vi håller en inspirationsträff tillsammans med både deltagande seniorer och personal. Där presenterar vi idéer om vad man kan göra utomhus.

2. Utbildning för personal
Vi har tagit fram ett kurspaket för att öka kunskapen om naturens påverkan på hälsa och hur man praktiskt ordnar enkla uteaktiviteter med grupper. Detta bidrar till att både motivera till naturbesök och skapa trygghet att vara utomhus.

3. Handledning & utlån av material
Efter inledande inspirationsträffar och utbildning, bidrar vi med handledning, ny inspiration och utbildning efter behov. Det finns även möjlighet att låna material, t ex eldfat, kaffepannor, stekhällar och fiskespön.
Här hittar du en lista med saker vi lånar ut!


Kontakt

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21

Följ oss i sociala medier!

Instagram: @traffpunktenflyttarut

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv.png