Upplandsleden 40 år 2020

Hemsidainfobild_besk.jpg

Den 27 maj 1980 invigdes Upplandsledens etapp 1, mellan Sunnersta och Fjällnora. Det uppmärksammade vi på olika sätt under 2020, bland annat med ett jubileumsvandringsprogram, en fototävling och en jubileumsdag i Fjällnora.

Nedan kan du se en film där olika personer delar med sig av sina favoritplatser längs leden. Lyssna gärna på Naturpoddens avsnitt om den nyaste sträckan av Upplandsleden genom Heby kommun. 

Kort om Upplandsleden


Längd: 
50 mil, 48 etapper och slingor

Ledmarkering: Orange färg runt träd och stolpar. Vägvisare med avstånd. 

Skötsel: Upplandsstiftelsen är huvudman för leden. Länets kommuner har ansvar för driften. Skötseln utförs av föreningar och entreprenörer. Markägare upplåter sin mark för leden.

Mer information: Kartor och etappbeskrivningar hittar du på Naturkartan.se/upplandsleden


LONA_logo.JPG

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt var medfinansiär för genomförandet av Upplandsledsjubileet.