Landskapsprojekt nedre Dalälven

Skog - Landskapsprojekt nedre Dalälven - ctl00_cph1_mainimg
Svämskog vid Bredforsen. Foto: Pär Eriksson

Nedre Dalälven har flera unika kvalitéer som gör att landskapet som helhet saknar motsvarighet i landet. Älven och dess vattenföring har i hög grad inverkat på naturen i området där urskogsartade bestånd blivit kvar i forsområden och översvämmningar lett till lövträdsrika "svämskogar" och älvängar.

Upplandsstifteslen har bedrivit ett landskapsprojekt i området sen 1996 bland annat i samverkan med StoraEnso, Fortum och Älvkarleby kommun. En rad biologiska undersökningar har genomförts i projektet.
Projektet syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden vid nedre Dalälven med omgivande landskap -en trakt med stora naturvärden och rikt växt- ooch djurliv. Här finns arter och miljöer som saknas eller är sällsynta i övriga landet och deras utvecklingen i denna del av Uppland är av nationell betydelse.

I arbetet ingår att informera allmänheten och verka för att landskapet blir tillgängligt för människor som vill vistas i naturen.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Biosfärsområde Nedre Dalälven

Upplandsstiftelsen sitter med i referensgruppen för Biosfärsområdet Nedre Dalälven. Syftet med biosfärsområdet är att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer.

Reserapport Bushresa 9 sept. 2016

Här kan du läsa mer om Biosfärområdet.

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter och artiklar som berör Dalälvsområdet. Alla våra publikationer finner du under Om stiftelsen i menyn ovan.

Hotade arter vid rinnande vatten

Många djur och växter är beroende av forsande vatten. Bara en liten å kan rymma hundratals arter och tusentals djur per kvadratmeter. Problemet är att vattenkraften stänger av många vattenflöden och torrlägger stora områden. Här är några arter som drabbas hårt.

Läs hela artikeln från Naturskyddsföreningen