Upplandsstiftelsen tar över förvaltningen av Örskärs naturreservat

  • Nyhet
  • Read time: 3 minutes

Vi har arbetat med naturvård på Örskär ganska länge, bland annat med att restaurera betesmarker och skapa boplatser för gölgrodor. Att vi nu tar över ansvaret med att förvalta reservatet känns som ett naturligt steg, säger Thomas Bertilsson, vd på Upplandsstiftelsen.

Örskärs naturreservat

Upplandsstiftelsen har under många år arbetet med naturvård på Örskär men framför allt utanför reservatet, bland annat med betesmarker, naturstigar och gölgrodelokaler. På senare år har jobbet även sträckt sig in i reservatet och bedrivits tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och WWF. Mycket arbete har lagts på igenväxta ängsmarker och betesmarker. Genom att röja sly och vass och öppna upp igenväxande betesmarker har naturvårdare mejslat fram ytor med hög biologisk mångfald, där djur på nytt kan beta.

I och med att Upplandsstiftelsen blir förvaltare öppnar sig fler möjligheter. Förutom att vårda, inventera och utveckla naturvärdena på ön vill Upplandsstiftelsen också ha fler och bättre informationstavlor och skyltar. De vill också utveckla möjligheten att ta sig runt på ön till fots.

För den naturintresserade är ön en spännande plats och vi vill att fler att ska få ta del och lära känna reservatet, säger Thomas Bertilsson.

Om Örskär

Örskärs naturreservat ligger på skärgårdsön Örskär vid Gräsö utanför Östhammar och har en intressant natur. Där finns bland annat den ovanliga arten gölgroda, flera sorters orkidéer, gamla betesmarker och klippor mot öppet hav. Ön är även en viktig rastplats för fåglar under flyttsäsongen. På Örskär finns det även möjlighet att bo över i uthyrningsstugor, och det finns en fyr, men detta är frikopplat från Upplandsstiftelsen.