Sprida kunskap om rovdjuren i länet

  • Nyhet
  • Read time: 2 minutes

Upplandsstiftelsen har, tillsammans med Biotopia, fått bidrag från WWF för att göra en utställning om rovdjur med tillhörande aktiviteter. Målet är att öka allmänhetens, skolbarns och SFI-studerandes kunskaper om stora rovdjur. Projektet kommer att inkludera en årlig utställning på Biotopia i Uppsala, korta djurfilmer, ett häfte för SFI-studerande, rovdjurslådor, utflykter för att hitta djurspår och samtalskvällar. Rovdjursutställningen öppnar på Biotopia i mitten av december.

Lyssna på radioinslag om detta här!

Foto: Nils-Olof Engberg

lodjur-gapar.jpg