Gäddorna flyttar till Träsket

  • Nyhet
  • Read time: 3 minutes

I dag går gäddflytten från Östersjön utanför Östra Tvärnö till den nyrestaurerade våtmarken Träsket. Målet är att återinföra gäddor på den plats som en gång var deras och på så vis gynna artens fortlevnad.

– Jag hoppas att vi kan fiska upp och flytta ett 20-tal gäddor från hav till våtmark. Om vi lyckas med det är jag mycket nöjd, säger Tomas Loreth Remén, Upplandsstiftelsen.

Både hon- och hangäddor ska flytta från Östersjön till den kustmynnande våtmarken Träsket i Östhammars kommun.

Flyttlass och DNA-prov
Flytten består av varsamt sportfiske med hullingfri krok, balja med vatten för fisken, båttransport till land samt transport med fyrhjuling till våtmarken där fisken släpps i. Fiskflytten kommer att följas upp med DNA-prover för att se i vilken mån gäddorna väljer att stanna och etablera sig i Träsket.

Restaurerad våtmark
Upplandsstiftelsen har under fler år arbetat med att restaurera våtmarken. Den var en gång i tiden en sjö men har under åren dikats ur och blivit allt torrare. Nu är våtmarken åter redo att ta emot leksugna gäddor.

Bakgrund
Bakgrunden är att fisken vid kusten har problem. Kustens ekosystem genomgår stora förändringar på grund av både klimatförändringar, storskaligt foderfiske efter strömming och exploatering av grunda havsvikar. Det drabbar många arter och det kommer oroande rapporter om tillbakagång av en tidigare så vanlig art som gädda.

Gäddflytten är en del av ett projekt i samarbete med WWF, som finansieras av Apotea.

Kontakt
Tomas Loreth Remén, 073-946 42 90, tomas.loreth@upplandsstiftelsen.se
Johan Persson, 070-586 82 36, johan.persson@upplandsstiftelsen.se

Gädda