För att undvika spridning av Afrikansk svinpest!

  • Nyhet
  • Read time: 2 minutes

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den drabbar inte människor eller andra djurslag. För att den inte ska sprida sig är det viktigt att vi alla hjälps åt. Det här är viktigt att tänka på:

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
    Rapportering görs här: Rapportera sjuka/döda vilda djur – Rapporteravilt (sva.se) 
  • Släng inte matrester i naturen.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Rengör kläder och utrustning noggrant om du varit på besök inom ett smittat område i Sverige eller i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande.

Mer information finns på Jordbruksverkets webb: Afrikansk svinpest – Jordbruksverket.se