Flygplan på äng

Ett hopp för pollinatörerna

I luften på Gryttjoms flygfält utanför Tierp råder full aktivitet. Här samsas fallskärmshoppare och flygplan med andra flygande gäster som nu ska få bättre förutsättningar att leva sida vid sida.

– Svenska flygsportförbundet gör just nu en satsning för att öka den biologiska mångfalden på sina flygfält i hela landet. De tog kontakt med oss för att få hjälp med inventering och insatser för mångfalden på Gryttjoms flygfält, säger Cajsa Björkén, Upplandsstiftelsen, som är glad för initiativet och ser stora möjligheter att öka mångfalden tillsammans med Stockholms fallskärmsklubb som är den aktiva föreningen vid Gryttjom.

Tillsammans med frivilliga från fallskärmsklubben och Naturskyddsföreningen i Tierp har det byggts bihotell och anlagts sandbäddar och Upplands Ornitologiska Förening hjälper till med holkar och fågelinventering. Experter anlitas även för inventering av bin, nattfjärilar och växter.

– Vi har redan hittat flera spännande arter och ser att vi med relativt små insatser skulle kunna göra det möjligt för ännu fler pollinatörer att hitta hem här.

Förutom boplatser, så planerar man också att låta gräsytorna kring landningsbanorna växa lite längre och sedan slå dem i augusti, allt för att många olika pollinerande insekter ska trivas på flygfältet. Cajsa ser flera vinster med detta:

– När vi väntar med att klippa gräset så får vi en längre blomningssäsong. Det gör att fler pollinatörer har chans att trivas i området – och vi får en större biologisk mångfald av både växter och pollinerande insekter.

Det finns alltså ett riktigt gott hopp för pollinatörerna på Gryttjoms flygfält!

Fyra arter som redan trivs på flygfältet:

  • Violettkantad guldvinge
  • Gyllensandbi
  • Småullbi
  • Pärlgräsfjäril

Fjäril med prickar.