Våra metoder och verktyg

Samverkan

Vi samverkar i nästan allt vi gör. Här berättar vi på vilket sätt samverkan är en del av naturvårdsarbetet.

Samsyn

Vi samverkar maximalt när vi genomför naturvårdsarbete. Eftersom vi ofta arbetar utanför våra egna marker är det viktigt att ha markägarens tillstånd att göra det vi vill göra. Vi behöver också förstå markägarens behov och önskemål om sina marker för att kunna förankra våra önskemål om att till exempel förbättra miljön för en hotad fjäril, återskapa lekplatser för vandrande fisk eller gynna lövträd i skogen.

Sök: det gemensamma intresset

Många gånger har vi gemensamma intressen även om vi har olika målsättningar. Exempelvis kan markägarens intresse av att restaurera betesmarker för sina djur stämma bra med våra mål att skapa livsmiljöer för en sällsynt fjäril, som mnemosynefjärilen. 

Dialog och förankring

Mycket av det vi gör sker genom direkta samarbeten med andra organisationer. Det kan handla om att vi delar på skötseln av ett naturreservat med en kommun, som i Aspbo i Östhammars kommun. Eller att samarbeta med en intresseorganisation kring restaurering av ett område, som med Sportfiskarna i flera av våra kustnära våtmarksprojekt. 

Vi vill ha många kockar

Även på våra egna marker behöver vi samverka med andra. Det kan handla om allt från att föra en dialog med myndigheter om vad som får göras inom ett naturreservat till att engagera lokala entreprenörer och föreningar i skötseln av våra marker. 

Förankrar med lokalbefolkningen

Genom att förankra vårt naturvårdsarbete med dem som bor i närheten eller vistas i området på fritiden eller i arbetet skapar vi bästa förutsättningarna för att det vi gör ska bli bra. I bästa fall sprider det ringar på vattnet så att fler vill göra liknande projekt.