Fler Öppna förskolor flyttar ut i närnaturen

Liten_upptackare_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Sammanfattning
I ett lyckat projekt har vi  utvecklat uteverksamhet för de Öppna förskolan i Gottsunda. Nu vill vi gå vidare låta alla de övriga sex Öppna förskolorna flytta ut. Vi vill skapa en mötesplats i närnaturen där både barn och vuxna med olika typer av bakgrund trivs och dit familjerna vill återkomma även när barnen vuxit ur den öppna förskolans verksamhet.

Syftet med projektet är att ge barn förutsättningar för naturkontakt genom att väcka nyblivna föräldrars och små barns naturintresse och göra dem trygga i naturen.

Projektperiod
2018-2020

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Uppsala

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

Se en videopresentation av projektet

LONA_logo.JPG