Tierps Naturskola

Länets naturskolor - Tierps Naturskola - ctl00_cph1_mainimg
foto: Katarina Larsson

Tierps Naturskola ligger på den natursköna Hållnäshalvön. Med närhet till äng och hav finns alla möjligheter till minnesrika naturupplevelser. Naturskolan startade i  augusti 2010. Tierps Naturskola startades av Tierps kommun med stöd av Upplandsstiftelsen och LONA. Naturskolan drivs nu av Tierps kommun.

Naturskolan är en kostnadsfri resurs för kommunens förskolor och skolor. Vårt mål är att utomhuspedagogik blir en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Vi riktar oss till all personal inom förskola/skola och inspirerar med kurser och träffar, sprider idéer, metoder och material som underlättar att ta steget ut med sin barngrupp. Tillsammans utvecklar vi idéer om hur skol- och förskolegården kan utformas så att den inbjuder till lustfylld lek, rörelse och undervisning i naturen.

 

Vi som arbetar här är Katarina Larsson och Helena Söderberg
Kontakta oss på telefon: 070-0898226

eller katarina.larsson(a)utb.tierp.se eller helena.soderberg(a)utb.tierp.se

Läs mer om naturskoleverksamhet i hela landet på www.naturskola.se