Håbo naturskola

Länets naturskolor - Håbo naturskola - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Monica Happe-Linde

Vattunöden är en naturskola som ligger i naturreservatet på Kalmarnäslandet med sin vackra och rika biologiska mångfald. Naturskoleverksamheten är till för alla kommunens grundskolor från F-9. Vi har även inspirationskurser, tex "utematte/engelska", utomhuspedagogik för personal inom förskolan, skolan och andra intresserade.

I det 300 år gamla torpet bor Ove Jonsson och han har ett tjugotal får som hjälper till att hålla ängarna öppna. I området finns många ekar, höga klippor med utsikt över Mälaren och en härlig bäckravin med tät hasselskog som inspirerar alla sinnen.
I bäckravinen finns en "äventyrsbana" som eleverna och vi har byggt tillsammans. Den får man gärna pröva året om.

 

Vi som arbetar här är Lena Sköldberg, Monica Happe Linde och tillsynsman Ove Jonsson.
Kontakta oss på:
naturskolan(a)bildning.habo.se