Fyrisåvandringen

Reklambild_Inbjudan_2024_3.jpg
Fyrisån vid Islandsfallet och Pumphuset, med Uppsala slott i bakgrunden. Foto: Johan Lindell

Anmälan till Fyrisåvandringen ht 24!

Fyrisåvandringen - Följ Fyrisån från forntid till framtid

Fyrisåvandringen är en ämnesintegrerad vandring för Uppsalas gymnasieskolor längs Uppsalas pulsåder Fyrisån. Vandringens innehåll berör stadens historia, nutid och framtid ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Den röda tråden är hållbar utveckling som Skolverket just nu har en satsning på. Konceptet är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Upplandsmuseet, Uppsala vatten, Biotopia, SLU och KUPP som är ett nätverk inom Pedagog Uppsala av gymnasielärare i Uppsala kommun med fokus på ”lärande för hållbar utveckling”. Vandringen startar vid Gunillaklockan (Uppsala slott), omfattar fyra praktiska stopp med utbildade pedagoger samt ytterligare platser av intresse längs vägen, och avslutas vid Ultuna.

Fyrisåvandringen belyser de utmaningar ett växande samhälle har utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Uppsala som stad har förstås en lokal utbredning, men vi är självklart en del av en större region och det globala samhället, vilket innebär att vi både är beroende av och påverkar vår omvärld. Samtidigt påverkar våra handlingar även framtidens generationer, på samma sätt som tidigare generationer av Uppsalabor har gjort val som påverkar oss idag. Fyrisåvandringen kommer att belysa dessa aspekter inom tid (historia – nutid – framtid) och rum (lokalt – regionalt – globalt), samt belysa hur viktigt det är att vi tillsammans tar väl avvägda beslut förankrade i kunskap och förnuftiga resonemang. Just dessa aspekter är centrala för ett lärande för hållbar utveckling inom gymnasieskolans läroplan. Det är också en demokratisk fråga att kunna påverka sin samtid, vilket är extra viktigt i denna tid av oro.

Fyrisåvandringen blev finalist i tävlingen Årets naturvägledning 2023 som arrangeras av SLU Centrum för naturvägledning!

Varmt välkommen!

/Arrangörerna


Anmälan till Fyrisåvandringen ht 24!

Vi arbetar med uppdatering av handledningarna inför höstens vandringar. Handledningarna till Fyrisåvandringen 2023 fick dock tillgängliga:

Lärarhandledning Fyrisåvandringen 2023

Elevhandledning Fyrisåvandringen 2023Fyrisåvandringen är del av Upplandsstiftelsens arbete med utomhuspedagogik för gymnasieskolan, med finansiering genom ett LONA-bidrag.

/Johan Lindell och Stina Lindblad, Upplandsstiftelsen

Har du frågor, kontakta:
Johan Lindell
Upplandsstiftelsen
johan.lindell(a)upplandsstiftelsen.se
Telefon: 076-7687755