Fyrisåvandringen

Naturskola - Fyrisåvandringen - ctl00_cph1_mainimg
Fyrisån vid Islandsfallet och Pumphuset, med Uppsala slott i bakgrunden. Foto: Johan Lindell

Fyrisåvandringen - Följ Fyrisån från forntid till framtid

Arbetet med Fyrisåvandringen går vidare! Taggade pedagoger från Upplandsmuseet, Uppsala vatten, Biotopia och Upplandsstiftelsen har träffats för att prova varandras innehåll och övningar, samt förstås koordinera innehållet för att skapa en tydlig pedagogik för lärare och elever.

Fyrisåvandringen är en ämnesintegrerad vandring för Uppsalas gymnasieskolor längs Uppsalas pulsåder Fyrisån. Vandringens innehåll berör stadens historia, nutid och framtid ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Den röda tråden är hållbar utveckling. Konceptet är ett samarbete mellan ovanstående organisationer och KUPPsom är ett nätverk av gymnasielärare i Uppsala kommun med fokus på ”lärande för hållbar utveckling”. Vandringen startar vid Gunillaklockan (Uppsala slott), omfattar fyra praktiska stopp med utbildade pedagoger samt ytterligare platser av intresse längs vägen, och avslutas vid Ultuna.

Fyrisåvandringen belyser de utmaningar ett växande samhälle har utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Uppsala som stad har förstås en lokal utbredning, men vi är självklart en del av en större region och det globala samhället, vilket innebär att vi både är beroende av och påverkar vår omvärld. Samtidigt påverkar våra handlingar framtidens generationer, på samma sätt som tidigare generationer av Uppsalabor har gjort val som påverkar oss idag. Fyrisåvandringen kommer att belysa dessa aspekter inom tid (historia – nutid – framtid) och rum (lokalt – regionalt – globalt), samt belysa hur viktigt det är att vi tillsammans tar väl avvägda beslut förankrade i kunskap och förnuftiga resonemang. Just dessa aspekter är centrala för ett lärande för hållbar utveckling inom gymnasieskolans läroplan. Det är också en demokratisk fråga att kunna påverka sin samtid, vilket är extra viktigt i denna tid av oro till följd av invasionen av Ukraina.

Den 13 juni kommer intresserade gymnasielärare att kunna gå hela Fyrisåvandringen som en lärarfortbildning. Deltagande lärare får givetvis en gedigen lärarhandledning med tips om fördjupningsarbeten.

Till hösten (vecka 38+39) kommer gymnasieklasser att kunna gå vandringen.

Information om hur du anmäler dig till lärarfortbildningen 13 juni samt höstens klassvandringar hittar du i PDF-filen "Fyrisåvandringen - Inbjudan".

Fyrisåvandringen är del av Upplandsstiftelsens arbete med utomhuspedagogik för gymnasieskolan, med finansiering genom ett LONA-bidrag.

/Johan Lindell och Stina Lindblad, Upplandsstiftelsen

Har du frågor, kontakta:
Johan Lindell
Upplandsstiftelsen
johan.lindell(a)upplandsstiftelsen.se
Telefon: 076-7687755