Uppsala Naturskola

Länets naturskolor - Uppsala Naturskola - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Anna Aldén

Som den första naturskolan i länet startade Uppsala Naturskola 1987. Naturskolan drivs av Uppsala kommun och är en resurs för skolor och förskolor i kommunen. Vi tar emot skolklasser och håller kursdagar och inspirationsträffar för lärare. På sportlovet brukar vi hålla öppet hus för allmänheten. Vårt mål är att utomhuspedagogik skall användas som en naturlig del i skolans arbete för att eleverna skall förstå och komma ihåg bättre. Om ni som lärare vill ha hjälp med er planering, vänd er gärna till oss. Vi jobbar med många olika teman ute. Vare sig dagen handlar om natur, friluftsliv eller skolans ämnen brukar samarbete, rörelse och naturkunskap komma in som naturliga moment. Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta med en hälsofrämjande skola och hållbar utveckling.

Uppsala Naturskola har ett nära samarbete med Upplandsstiftelsens naturskola, vilket gör att pedagoger från hela Uppsala län är välkomna på våra kursdagar och träffar.

 

Kontakta oss:

Magnus Holt, Anna Aldén, Frida Sjösten och Shanti Wittmar
Telefon: 018-7272339 (Magnus), 018-7270462 (Anna), 018-7278059 (Frida), 018-7270463 (Shanti)
e-post: naturskolan(a)uppsala.se