Upplandsstiftelsens naturskola

Pedagoger från skolan får lära sig mer om utomhuspedagogik
Foto: Anette Backström

Upplandsstiftelsens naturskola har som huvudsaklig uppgift att sprida utomhuspedagogikens idéer till skolor och förskolor i Uppsala län. Det görs främst genom kurser och träffar och genom att dokumentera och sprida material. Stiftelsens naturskola har ett nära samarbete med övriga naturskolor i länet. Upplandsstiftelsens naturskola verkar i hela länet och har sin bas i Hammarskog på Uppsala Naturskola. De flesta aktiviteter sker i ett nära samarbete med Uppsala Naturskola, därför hittar ni vårt gemensamma program här.

Upplandsstiftelsens naturskola är en av författarna till böckerna Att lära in matematik ute, Att lära in matematik ute 2, Leka och lära matematik ute, Att lära in ute - övningar i bakfickan, Leka och lära språk ute samt Småkryp på land. Dessa böcker ingår i en serie böcker utgivna av Naturskoleföreningen, se mer på naturskoleföreningens hemsida.

Om ni önskar kursdagar kring dessa böcker eller annat vänd er gärna till oss.

Ansvarig för Upplandsstiftelsens Naturskola är:

Johan Lindell

Telefon: 076-768 77 55

e-post: johan.lindell(a)upplandsstiftelsen.se