Lägerskolor

kanoter_GKH_IBP_.jpg
Foto: Inga-Britt Persson

Att åka på läger eller lägerskola tillsammans är ett sätt att svetsa samman gruppen och en möjlighet att se nya platser och få nya upplevelser.

Självklart kan man arbeta med läroplanens mål också under en lägerskola.

Upplandsstiftelsen vill underlätta för skolklasser, fritidsgårdar, föreningar och andra grupper att åka på läger. Det gör vi genom att:
- presentera bra lägerskoleplatser i Uppsala län
- ta fram material med tips på hur man får en bra lägerskola
- ge tips eller råd om lämpliga aktiviteter under lägerskolan 

Vi presenterar här platser som lämpar sig för lägerverksamhet med boende inomhus eller, under mer enkla och friluftsmässiga former, i tält. Detta är inte en komplett förteckning. Ni kan säkert hitta fler platser via till exempel turistbyrån eller kommunens fritidskontor.

OBS - kontrollera uppgifterna med ansvariga för lägerplatsen, förhållandena kan ha ändras.

Har du frågor, kontakta:
Johan Lindell
Upplandsstiftelsen
johan.lindell(a)upplandsstiftelsen.se
Telefon: 076-7687755