Vandrande lägerskola

vandring_MB_.jpg
Foto: Mikael Bernövall

 Vandrande lägerskola

Vandra med klassen längs Upplandsleden! Upplev naturen, sov över i stuga eller tältkåta, umgås vid lägerelden på kvällen och vandra vidare nästa morgon. Upplandsleden sträcker sig 40 mil från Mälaren i söder till Dalälven i norr. Läs mer om Upplandsleden här.

Vi har valt ut några sträckor som är trevliga att vandra och lätta att nå, där övernattningen kan ske antingen i stuga eller i medhavda tältkåtor. Vi har också tänkt på att övernattningsplatsen skall gå att nå med bil, så att föräldrar kan ansluta till kvällen med delar av utrustningen, så att barnen inte behöver bära mer än det de behöver under dagen. Här följer en kort beskrivning av de olika förslagen. Mer detaljer om själva vandringsleden hittar ni i skriften om Upplandsleden.

Mer information om övernattningsstället hittar ni på denna hemsida under respektive plats. UL ändrar tidtabell varje termin, så den skall naturligtis kontrolleras.

1. Länna - Fjällnora

Till Länna kan ni åka buss. Gå av vid "Länna-kiosken", korsa och följ järnvägen fram till Kopphagen, därifrån är det 5 km till Fjällnora. Vandringen är lätt och trevlig i ett småbrutet och lummigt landskap. Rasta till exempel vid Borgardalsbadet för ett dopp eller vid fornborgen, en härlig rastplats med utsikt över sjön. I Fjällnora kan ni övernatta i stugor eller medhavda tält. Nästa dag kan ni till exempel hyra kanoter, titta på djuren eller göra något annat i friluftsområdet. Hemfärd med bil från Fjällnora.

2. Kasbol - Fyrväpplingen - Vällnora

Följ Upplandsleden från Kasbol dit ni kan ta er med buss, eller från Pansaruddens naturreservat dit man måste åka bil. Från Kasbol busshållplats är det en knapp mil till Fyrväpplingen, från Pansarudden ca 5 km. Vandringen går längs sjön Vällen och genom Pansaruddens naturreservat. Ni vandrar genom viltrika gammelskogar, över myrar och genom mer öppna partier med lövinslag. Inom området finns till exempel älg, rådjur, grävling, ugglor och flera hackspettsarter. Med lite tur kan ni till och med få se utter. Vid Fyrväpplingen finna en sportfiskecamp där det går att övernatta i stuga eller medhavda tält, se fyrvapplingen.se.   Nästa dag kan ni hyra båt och fiska eller vandra vidare genom storskogen till Vällnora, därifrån hemfärd med bil.

3. Vika - Risön

Vandra över Florarna, träffa på älgar som betar näckrosor i vattendragen, se lom, fiskgjuse eller häger i Vikasjön. I slutet av stenåldern var här skärgård, nu är Florarna ett av syd- och mellansveriges största oskadade myrområden. Starta till exempel från Vika, dit ni får åka bil. Därifrån är det ca 5 km fin vandring till Risön, där övernattning kan ske inne i stuga eller ute i medhavda tält. Fortsätt vandringen en annan stig tillbaka till Vika nästa dag.

Detta var några förslag, naturligtvis finns det många fler platser som lämpar sig för vandring med klassen. Varför inte börja helt enkelt med den del av leden som ligger närmast er skola? Glöm inte att ta med god matsäck och mycket att dricka. Gör många pauser där ni leker, undersöker och upptäcker landskapet ni färdas genom. Som lärare eller förälder kan ni förbereda lägerskolan eller utflykten genom att själv vandra tänkt sträcka och läsa mer på denna hemsida.

 

God tur!

Läs mer

Ni hittar mer information om att vandra med klassen under Upplandsstiftelsens Vandringstips.