Sara Beckman

64243353_432100910707225_8028297562836434944_n.jpg

Folkhälsa och Tillgänglighet

Telefon
070-586 03 21

E-post

Dokument

Aktuellt
 • 2024-01-29

  Övningar Öppna förskolan

  I häftet "Öppna förskolan flyttar ut" finns utomhusövningar som passar för små barn, föräldrar och pedagoger. I häftet står det också varför det är så bra med utevistelse. 

 • 2023-12-20

  2023: insatser för biologisk mångfald och hotade arter

  Den praktfulla Mnemosynefjärilen.  Foto: Ola Jennersten

 • 2023-12-20

  Handbok för aktiviteter med seniorer ute nu!

  I handboken finns konkreta tips på hur man gör för att planera och genomföra aktiviteter på träffpunkter för 65+ och andra verksamheter för seniorer.