Sara Beckman

64243353_432100910707225_8028297562836434944_n.jpg

Folkhälsa och Tillgänglighet

Telefon
070-586 03 21

E-post

Dokument

Aktuellt
 • 2023-09-29

  Rovdjursaktiviteter med Biotopia och Upplandsstiftelsen

  Sprida kunskap om rovdjuren i länet

  Upplandsstiftelsen har, tillsammans med Biotopia, fått bidrag från WWF för att göra en utställning om rovdjur med tillhörande aktiviteter. Målet är att öka allmänhetens, skolbarns och SFI-studerandes kunskaper om stora rovdjur. Projektet kommer att inkludera en årlig utställning på Biotopia i Uppsala, korta djurfilmer, ett häfte för SFI-studerande, rovdjurslådor, utflykter för att hitta djurspår och samtalskvällar. Rovdjursutställningen öppnar på Biotopia i mitten av december.

  Lyssna på radioinslag om detta här!

 • 2023-09-20

  Upplandsstiftelsen tar över förvaltningen av Örskär


  Vi har arbetat med naturvård på Örskär ganska länge, bland annat med att restaurera betesmarker och skapa boplatser för gölgrodor. Att vi nu tar över ansvaret med att förvalta reservatet känns som ett naturligt steg, säger Thomas Bertilsson, vd på Upplandsstiftelsen.

  Upplandsstiftelsen har under många år arbetet med naturvård på Örskär men framför allt utanför reservatet, bland annat med betesmarker, naturstigar och gölgrodelokaler. På senare år har jobbet även sträckt sig in i reservatet och bedrivits tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och WWF. Mycket arbete har lagts på igenväxta ängsmarker och betesmarker. Genom att röja sly och vass och öppna upp igenväxande betesmarker har naturvårdare mejslat fram ytor med hög biologisk mångfald, där djur på nytt kan beta.

  I och med att Upplandsstiftelsen blir förvaltare öppnar sig fler möjligheter. Förutom att vårda, inventera och utveckla naturvärdena på ön vill Upplandsstiftelsen också ha fler och bättre informationstavlor och skyltar. De vill också utveckla möjligheten att ta sig runt på ön till fots.

  För den naturintresserade är ön en spännande plats och vi vill att fler att ska få ta del och lära känna reservatet, säger Thomas Bertilsson. 

  Om Örskär:

  Örskärs naturreservat ligger på skärgårdsön Örskär vid Gräsö utanför Östhammar och har en intressant natur. Där finns bland annat den ovanliga arten gölgroda, flera sorters orkidéer, gamla betesmarker och klippor mot öppet hav. Ön är även en viktig rastplats för fåglar under flyttsäsongen. På Örskär finns det även möjlighet att bo över i uthyrningsstugor, och det finns en fyr, men detta är frikopplat från Upplandsstiftelsen.

 • 2023-09-15

  Ny sida

  Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den drabbar inte människor eller andra djurslag. För att den inte ska sprida sig är det viktigt att vi alla hjälps åt. Det här är viktigt att tänka på:

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
   Rapportering görs här: Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se)

  • Släng inte matrester i naturen.

  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

  • Rengör kläder och utrustning noggrant om du varit på besök inom ett smittat område i Sverige eller i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande.

  Mer information finns på Jordbruksverkets webb: Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Kalender
 • Svamputflykt 7/10

  Är du ny i svensk natur och vill träffa andra människor från olika kulturer och lära dig om skogens svampar?

  Följ med oss ut i svampskogen! Vi lär oss om många olika svampar, några av dem kan man äta. Vi bjuder på svampmacka och kaffe/ te efter turen.

  När?
  Lördag 7 oktober kl. 10 - 13

  Var?
  Samling vid Hågahögen kl. 10:00.
  Du som åker buss tar linje 2 till “Håga gård”. Om du tar bil finns det parkering vid Hågahögen.

  Anmälan?
  Senast 6 oktober till maria.brandt2@uppsala.se

  Aktiviteten är gratis och öppen för alla, men riktar sig främst till dig som är ny i svensk natur. Med på utflykten har vi en ledare som talar persiska och en som talar arabiska.

  Utflykten är en del i vårt LONA-projekt "Ny i svensk natur" som vi har tillsammans med Biotopia och Svenska turistföreningens lokalavdelning i Uppsala.


 • Invigning nya etapper av Upplandsleden i Heby kommun 22/10

   


 • fler aktiviteter