Sara Beckman

64243353_432100910707225_8028297562836434944_n.jpg

Folkhälsa och Tillgänglighet

Telefon
070-586 03 21

E-post

Dokument

Aktuellt
 • 2022-04-08

  Upphandling leverantör Rullsands camping

  Avtalet med nuvarande leverantör avseende driften av campingverksamheten på Rullsands camping löper ut under 2022. Vi söker ny leverantör till nästa säsong.  

  I slutet av sommaren kommer vi att gå ut med en upphandling. Om du är intresserad kan du maila oss så ser vi till att du får information när upphandlingen startar. 

  Ytterligare information kommer att publiceras under de kommande månaderna.  

  Kontaktuppgifter; 

  Thomas Bertilsson, vd, thomas.bertilsson@upplandsstiftelsen.se 

  Tfn: 070-586 02 03 

  Läs mer: https://www.upplandsstiftelsen.se/vara-campingar-och-stugbyar/rullsands-camping__4549 

 • 2022-03-17

  Är du vår nya kommunikatör?
 • 2022-02-24

  Glädjande nyheter från åtelkamera vid Nedre Dalälven


  En av Sveriges mest hotade fågelarter, den vitryggiga hackspetten, har en liten population vid nedre Dalälven. Upplandsstiftelsen har under många år stöttat Naturskyddsföreningens projekt som försöker rädda kvar arten i landet genom utplantering av fåglar och stödmatning med talg på vintrarna.


  Trots många försök hade inga fåglar setts vid Dalälven under den vinter som varit, fram tills nu. När Lars Karlsson, ideell naturvårdare i Älvkarleby, gick igenom minneskorten från de åtelkameror som suttit vid de talgutfodringsplatser som projektet har, såg han att den sällsynta fågeln besökt en. Glädjen blev stor då det visade sig att de både var en hane och hona.
  Då fåglarna är ringmärkta kunde Seppo Haavisto, som arbetat med arten sedan 1980-talet, bekräfta att det rör sig om två fåglar som satts ut tidigare (år 2014 respektive 2016). De har sedan dess häckat framgångsrikt vid nedre Dalälven.


  Upplandsstiftelsen har både bidragit till byggen av voljärer där fåglarna hålls ett tag innan de släpps fria, liksom till de åtelkameror som köpts in.
  – Vi levererar dessutom över 100 kg talg till utfodringen varje vinter, berättar Pär Eriksson/Upplandsstiftelsen. Det är verkligen roligt att känna att vi kan hjälpa till i arbetet att få behålla denna vackra hackspett som drabbats så hårt av det moderna skogsbruket. Låt oss hoppas att detta par kan fortsätta att producera ungar och så småningom bidra till att arten kan återetablera sig i landet och de naturreservat med lämpliga miljöer som bildats under senare år vid Dalälven!

Kalender