18maj_BioblitzLinne

Som en förfest till den Biologiska mångfaldens dag anordnar vi en bioblitz i Hågadalens naturreservat fullspäckad med upplevelser och artletande! En bioblitz är ett artrace i ett givet område under en bestämd tid, ofta 24 timmar.

Bioblitzen vänder sig till allmänheten med syftet att väcka intresse för den biologiska mångfalden. Forskare och andra experter letar arter tillsammans med alla som vill vara med. Alla arter vi hittar rapporterar vi in till Artportalen, men det är inte det faktiska antalet arter som är det viktiga utan att vi tittar på den biologiska mångfalden tillsammans och att vi skapar upplevelser som kan bidra till fortsatt engagemang. För program, se biotopia.nu/kalender.

Kalendarium