Naturreservat

Björns skärgård

Grund skärgård utanför Nordupplands kust. Naturstig på fastlandet och fyrön Björn med rikt fågelliv och boende i den gamla fyrvaktarbostaden.

Om reservatet

Naturreservatet Björns skärgård är beläget vid Hållnäshalvöns nordspets. I området ingår, förutom stora grunda vattenområden, en mängd öar och skär samt ett äldre skogsparti på fastlandet.

Längst ut i skärgården ligger fyrön Björn med liten hamn och en Fyrvaktarbostad från 1859. Fyrvaktarbostaden går att hyra övernattning och på en liten äng vid hamnen kan man tälta. Här finns toalett och rastplats med bänkar och eldstad. En markerad stig tar dig tvärs över ön till västra sidan, en bra plats om du vill spana på fåglar. Till Björn kommer man enklast med båt från Fågelsundet.

På fastlandet, vid Fågelsundet, finns en 2 km lång naturstig som går genom skog och ut till klipporna vid havet. Längs stigen finns en liten brygga vid en göl där man kan se och lyssna till gölgrodor under försommaren.

gen (10)

Naturen i reservatet

Björns skärgård har ett mycket rikt fågelliv med 3000 häckande par av kustfåglar. Här finns bl a landets största koloni av den sällsynta skräntärnan. Skräntärnornas häckning följs noga varje år och många av ungarna ringmärks. Några av tärnorna har fått små GPS-loggar och man kan därmed följa tärnorna på deras flyttning till övervintringsområden i Afrika. Man får också bra information om var tärnorna hämtar fisk till ungarna. Vissa tärnor har flugit upp till 8 mil för att hämta fisk!

Under vår och höst passerar stora mängder flyttfåglar. Ön Björns utsatta läge gör att många småfåglar rastar här under flyttningen. Disiga höstdagar kan tusentals småfåglar rasta på ön. Djurlivet är rikt och med lite tur kan man få se gråsäl och utter.

gen (9)

Vuxen skräntärnehane

Fakta Björns skärgård

Areal: 2450 ha, varav 220 ha land.
Syfte: Syftet med reservatet är att bevara de ingående arterna och naturtyperna så att en gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå inom EU uppnås.
Service och information: Rastplats med eldstad, vedförråd och dass finns vid hamnen. En uppmärkt stig finns som leder till västra delen av ön. Parkering och naturstig vid Fågelsundet.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat, Natura 2000 och fågelskyddsområden.
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsen sida om Björns skärgård

gen (14)

Utsikt från fyren.

Våra samarbeten och finansiärer