Vårt arbete med vatten och våtmarker

DSC_0597_PS_2015.JPG
Foto: Per Stolpe

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i  kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sjöar och Mälarmynnande vattendrag.

Upplandsstiftelsens stora kunskapsunderlag och erfarenhet av att samarbeta i projektform har aldrig känts så naturlig, och viktig, som just nu. Tack vare breda samarbeten med kommunerna, Sportfiskarna, Länsstyrelsen, Världsnaturfonden WWF och lokala markägare kan vi jobba med direkta åtgärder i vatten.

Under menyn till vänster kan du läsa mer.

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat näringsläckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt
Tomas Remén Loreth

Temaskrift om vår verksamhet

Vatten och våtmarker

Lyssna på ett reportage...

...om fiskbestånd i Uppland, beten mm via Radio Fyris.

...om vårt arbete för att gynna harren i Bredforsen via Naturpodden.

 ...om landskapsfisken asp via Naturpodden