Upplandsstiftelsens Styrelse och Stämma

Styrelsen_2018.jpg
Upplandsstiftelsens styrelse 2019–2022

Arbetsutskott: Jenny Lundström, Jacob Spangenberg, Sören Bergqvist

Mötestider hösten 2019 

Arbetsutskott: 30/1, 6/3, 15/5, 5/9, 24/10, 28/11

Styrelsemöten: 14/2, 20/3, 24/5, 19/9, 12/12


Styrelse 2019-2022

Ordinarie
Jenny Lundström (MP) ordf.
Jacob Spangenberg (C) 1:e vice ordf.
Sören Bergqvist (V) 2:e vice ordf.
Susanne Mastonstråle (M)
Anders Kihl (KD)
Håkan Marklund (L)
Pia Milton (S)
LarsBerglöf (S)
Zinaida Belonoshko (SD)

Ersättare
Björn Holm (M)
Kerstin Troedsson (C)
Kevin Andersson (KD)
Alfred Mujabere (L)
Joel Lindh (MP)
Linda Johansson (S)
Gabriel Tidestav (S)
Christer Olsson (SD)
Elisabeth Rosengren (V)

Stämma från 2019

Stefan Olsson (M), Region Uppsala, ordf.
Eva Edwardsson (L), Uppsala kn
Jan Fredriksson (C), Enköpings kn
Sven Lokander (M), Tierps kn
Marie Larsson (S), Älvkarleby kn
Björn Fredriksson (M) Håbo kn
Peter Evansson (S), Knivsta kn
Marie Wilén (C), Heby kn
Jacob Spangenberg (C), Östhammar kn

Revisorer
Knut Rexhed
Cecilia Fors