Upplandsstiftelsens Styrelse och Stämma

US_styrelse_och_VD_20160315_webben.jpg
Upplandsstiftelsens styrelse

Arbetsutskott: Anders Hedström, Håkan Collin, Anders A Aronsson

Mötestider hösten 2018

Arbetsutskott: 28/8, 25/10, 22/11

Styrelsemöten: 18/9, 11/12


Styrelse 2015–2018

Ordinarie
Anders Hedström (MP) ordf.
Håkan Collin (S) 1:e vice ordf.
Anders A Aronsson (L) 2:e vice ordf.
Pia Milton (S)
Erik Pelling (S)
Elisabeth Rosengren (V)
Sofia Spolander (M)
Jan Fredriksson (C)
Rebecca Ijäs (KD)

Ersättare
Lars Skytt (S)
Linda Johansson (S)
Anders Pettersson (S)
Georg Olsson (MP)
Björn Engström (V)
Lennart Owenius (M)
Måns Vilhelmsson (M)
Hans Gustavsson (C)
Börje Isaksson (L)

Stämma från 2017

Börje Wennberg (S), Region Uppsala, ordf.
Christian Nordberg (MP), Håbo 
Jacob Spangenberg (C), Östhammar
Carl Lindberg (S), Uppsala
Marie Wilén (C), Heby
Helena Proos (S), Enköping
Klas Bergström (M), Knivsta
Jonas Nyberg (S), Tierp
Vakant, Älvkarleby